Information on admission periods can be found on each course page
Kursen Att arkivera världen i internetåldern vänder sig till dig som vill lära dig hur en konstnär kan vara en kritisk arkivarie. Och hur du engagerar dig för en rättvis framtid genom att inspirera och lära dig av spår från det förflutna som en nekromant som framkallar bortglömda historier från JORDEN. Kursen berör arkiv, arkivering, kunskap och makt ur både ett historisk och ett samtida perspektiv.
Continue to course page
Är du yrkesverksam filmare, författare eller journalist? Vill du utbilda dig i att skriva tv-serier, de senaste decenniernas mest expanderande och konstnärligt nyskapande dramatiska berättarformen?
Continue to course page
Är du yrkesverksam filmare, dramatiker, författare eller journalist? Vill du utbilda dig i att skapa tv-serier: vill du verka inom de senaste decenniernas mest expanderande och konstnärligt nyskapande berättarform? Då är kursen Att skriva TV-säsong något för dig.

Continue to course page
Kursen Entreprenörskap och affärsutveckling av konstnärlig och kreativ verksamhet vänder sig till dig som är intresserad av entreprenörskap och av uppstarten av nya verksamheter.
Continue to course page
Kursen vänder sig till dig som är filmskapare eller konstnär och som arbetar med linsbaserade visuella metoder, som vill bredda din förståelse för forskning inom film och utforska din egen praktik genom besläktade metoder.
Continue to course page
Kursen Intimitet, sexualitet och rörliga bilder är en praktisk och teoretisk djupdykning i olika tänkbara frågeställningar när det gäller hur intimitet och sexualitet gestaltas i rörliga bilder. Kursen erbjuder ett unikt tillfälle att experimentera och ställa frågor kring den egna processen i ett av filmens mest komplexa och svåra gestaltningsområden; intimitet.
Continue to course page
Det här är en kurs för dig som vill utveckla ditt skrivande för olika medier, det kan t ex vara att skriva en speaker till en dokumentär, voice over till fiktion eller en monolog. Det utryck och det medium du är intresserad av är utgångspunkt för ditt arbete på kursen oavsett om du vill skriva för film, TV, radio eller en annan medial plattform.
Continue to course page
Vill du forska och fördjupa din konstnärliga praktik? Då är The Impact of Research en kurs för dig. Du lär dig hur du ska kunna hitta forskningen i det du gör varje dag. Du lär dig att forskning är ett sätt att arbeta tillsammans och kan vara en väg ut ur isolering med egna komplicerade projekt och ett sätt att dela på arbetet.
Continue to course page