Information on admission periods can be found on each course page
Kan du animera men vill utöka ditt arbetsfält med 3D-animation? Kursen 3D-animation är för dig som kan animation men ännu inte har lärt dig animera i 3D-datorprogram. 
Continue to course page
Audiovisuell upplevelsedesign är för dig som är intresserad av att forska och förstå publiken, utforska mänskliga känslor och reaktioner på olika estetiska val, undersöka vad som gör vissa audiovisuella upplevelser effektivare än andra. 
Continue to course page
Kursen riktar sig till dig som arbetar med att producera rörliga bilder och känner behovet av att förstå hur färg används som berättande teknik. Från produktionsdesigners till filmfotografer, regissörer, redaktörer ... är betydelsen av färg i film obestridlig. Då de digitala verktygen för färgbehandling har blivit både kraftigare och mer lättillgängliga, har behovet av att sprida kunskap om färghistoria, teori, estetik och arkivkvaliteter blivit viktigare. 
Continue to course page
På baskursen Introduktionskurs i film och media får du grundläggande kunskaper i att skapa film, radio och tv. Kursen vänder sig till dig som inte har gått någon film- och/eller medieutbildning efter gymnasiet. 
Continue to course page
Virtuell Produktion – Previsualisering är kursen för dig som vill arbeta med olika former av previsualiseringar av visuella verk. Kursen introducerar användning av spelmotorer för att skapa animerade bildmanus i realtid. Kursen berör också hur Photogrammetry och Virtual Reality med fördel kan användas i arbetet. 
Continue to course page
Kursen Intimitet, sexualitet och rörliga bilder är en praktisk och teoretisk djupdykning i olika tänkbara frågeställningar när det gäller hur intimitet och sexualitet gestaltas i rörliga bilder. Kursen erbjuder ett unikt tillfälle att experimentera och ställa frågor kring den egna processen i ett av filmens mest komplexa och svåra gestaltningsområden; intimitet. 
Continue to course page
Fristående kurs för filmare i samverkan mellan StDH och FILMBASEN. Kursen vänder sig till dig som redan gjort några filmer – kort fiktion, dokumentär eller hybrider däremellan.
Continue to course page
Ljud som kritisk praktik är kursen för dig som vill utforska ljud som en konstnärlig motståndspraktik. 
Continue to course page
Kursen utvecklar dina möjligheter att inspirera barn och unga i ett kreativt skapande och att hjälpa dem att hitta och uttrycka sina egna berättelser. Den ger dig metoder att pedagogiskt förmedla dina kunskaper inom din konstnärliga inriktning. Vidare utvecklar den din förmåga att reflektera över det pedagogiska mötet med barn och unga och kring resultatet av det. Kursen är en del av kulturskoleklivet. 
Continue to course page
I kursen Physical Cinema – klippfokus möts film och rörelsebaserat berättande under fem veckor.
Continue to course page
Kursen Praktisk kunskap skapar förutsättningar för yrkesutövande konstnärer att fördjupa sitt yrkeskunnande med utgångspunkt i sina praktiska erfarenheter. Praktisk kunskap är en kunskap som visar sig i handling.
Continue to course page
Kursen Radiodokumentär vänder sig till dokumentärmakare och journalister som praktiskt vill fördjupa och utveckla sina kunskaper i det samtida verklighetsberättandet. Kursens tonvikt ligger i att undersöka och fördjupa de egna berättarprocesserna.
Continue to course page
Kursen riktar sig till dig med bakgrund i film och media som vill utveckla och fördjupa sin kritiska, konstnärliga praktik och forskningsmetodik i syfte att bidra till ett omprövande av hur världens orättvisor representeras i en värld fylld av bilder som tas, redigeras och publiceras i hyperhastighet. Genom historiska och samtida perspektiv ställs frågor om de politiska och etiska ambitionerna bakom produktionen och distributionen av bilder. 
Continue to course page
Tv-serier vänder sig till dig som redan är yrkesverksam författare/skrivande person; journalist, novell/romanförfattare, poet, filmmanusförfattare mfl och som vill vidareutbilda sig inom tv-serieformatet. 
Continue to course page