Jag har ingen eller begränsad tidigare utbildning eller yrkeserfarenhet inom film och media.
Go to appropriate education
Jag har en kandidatexamen i film och media inom det ämne jag vill arbeta med.
Go to appropriate education
Jag har yrkeserfarenhet motsvarande en kandidatexamen inom det ämne jag vill arbeta med.
Go to appropriate education
Jag har en konstnärlig kandidatexamen eller för ämnet annan relevant kandidatexamen.
Go to appropriate education
Jag har en masterexamen inom film och media.
Go to appropriate education
Jag har yrkeserfarenhet motsvarande en masterexamen inom film och media.
Go to appropriate education