Inriktningen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper och söka nya samarbetsformer, för dig som vill utvecklas i din yrkesroll, kritiskt reflektera över eget och andras konstnärliga förhållningssätt och i seminarieform och labb med stöd av ny teknik utveckla och utvidga våra ämnen. Starkt fokus läggs på berättande och publik, distribution och deltagande. Utbildningen leder till att du får specialiserade kunskaper som förbereder för forskning och för att kunna arbeta med fakta, fiktion och experimentella berättelser som syftar till att utforska konsten och påverka samhället och samhällets inverkan på berättelsen.
Continue to program page
Inriktningen vänder sig till dokumentärmakare, konstnärer och journalister som vill fördjupa och utveckla sina kunskaper i det samtida verklighetsberättandet i teori och praktik. Du undersöker och fördjupar dina konstnärliga processer i ett personligt berättande och reflekterar och formulerar självständigt ditt arbete i form av dokumenterade frågeställningar och analyser. Utbildningen leder till att du får specialiserade kunskaper som förbereder för forskning och för att kunna arbeta med dokumentära processer.
Continue to program page