Kandidatprogrammet i film och media, inriktning Idé - koncept, manus och projektledning
Continue to program page
Inriktningen vänder sig till dig som är intresserad av iscensättning och en berättelses gestaltning i situationer och händelser. Som student tillägnar du dig grundläggande kunskaper för att till exempel kunna göra tv-reportage, regissera kortformat och göra mindre tv-serier för dokumentär och fiktion.
Continue to program page
Inriktningen vänder sig till dig som är intresserad av att tänka visuellt, att gestalta berättelser i bilder och skapa världar för berättelser och karaktärer. Som student tillägnar du dig grundläggande kunskaper för att kunna arbeta med second unit-foto, filma tv-reportage och kortfilmer, arbeta som kameraoperatör, arbeta på designavdelning för film/tv, arbeta med digital design, arbeta på animationsstudior och att göra mindre animationsprojekt.
Continue to program page
Inriktningen vänder sig till dig som är intresserad av att gestalta och skapa innebörd i berättelser genom att sätta samman ljud med ljud, bilder med bilder eller arbeta med relationen mellan ord, ljud och bild. Som student tillägnar du dig grundläggande kunskaper för att kunna arbeta med efterbearbetning/klippning av bild och ljud för till exempel reportage, kortfilm, enklare serier, spel och mediekonst.
Continue to program page
Inriktningen vänder sig till dig som är intresserad av radioberättande i vidare bemärkelse och vill lära dig idé, regi och montage inom reportage, dokumentär och fiktion. Som student tillägnar du dig grundläggande kunskaper för att kunna arbeta som radioproducent och radioberättare i vidare bemärkelse både inom eterbaserad radio och inom andra ljudbaserade distributionsformer.
Continue to program page
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque commodo, magna sit amet dignissim fermentum, purus orci sollicitudin est, non dictum urna nisl vel velit. In efficitur tempor tellus, ac cursus ligula faucibus non. Fusce nec iaculis lorem. Morbi vehicula, leo ornare tristique ornare, ex felis hendrerit mauris, nec condimentum diam nibh non ex.
Continue to program page
Inriktningen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper och söka nya samarbetsformer, för dig som vill utvecklas i din yrkesroll, kritiskt reflektera över eget och andras konstnärliga förhållningssätt och i seminarieform och labb med stöd av ny teknik utveckla och utvidga våra ämnen. Starkt fokus läggs på berättande och publik, distribution och deltagande. Utbildningen leder till att du får specialiserade kunskaper som förbereder för forskning och för att kunna arbeta med fakta, fiktion och experimentella berättelser som syftar till att utforska konsten och påverka samhället och samhällets inverkan på berättelsen.
Continue to program page
Inriktningen vänder sig till dokumentärmakare, konstnärer och journalister som vill fördjupa och utveckla sina kunskaper i det samtida verklighetsberättandet i teori och praktik. Du undersöker och fördjupar dina konstnärliga processer i ett personligt berättande och reflekterar och formulerar självständigt ditt arbete i form av dokumenterade frågeställningar och analyser. Utbildningen leder till att du får specialiserade kunskaper som förbereder för forskning och för att kunna arbeta med dokumentära processer.
Continue to program page
Inriktningen vänder sig till journalister, dokumentärmakare, eller konstnärer som vill fördjupa och utveckla sina kunskaper i radioberättande i serieformat.. Du kommer i huvudsak att fokusera på dokumentära serier, men det finns även möjlighet att ägna sig åt radiodramaserier. Radioserier kan spänna från det journalistiska till det mer konstnärliga, de kan vara personliga eller undersökande. Utbildningen leder till att du får specialiserade kunskaper som förbereder för forskning och för att kunna arbeta med radio.
Continue to program page
Inriktningen vänder sig till dig som vill specialisera dig och fördjupa din kunskap inom manus för film och tv. Du får en fördjupad inblick om filmskapande som en kreativ process med fokus på såväl teamarbete som individuellt konstnärskap, där olika former av film, tv och nya medier utforskas. Du får träna din fantasi och fördjupa din förmåga att utveckla idéer och göra olika former av skrivövningar. Du skriver både dina egna berättelser och andras samt utforskar och formulerar ditt eget sätt att skriva. Utbildningen leder till att du får specialiserade kunskaper som förbereder för forskning och för att kunna arbeta som manusförfattare.
Continue to program page
Inriktningen vänder sig till dig som vill specialisera dig och fördjupa din kunskap i producentskap. Du får en fördjupad inblick om filmskapande som en kreativ process med fokus på såväl teamarbete som individuellt konstnärskap, där olika former av film, tv och nya medier utforskas. Du får fördjupa dina kunskaper i hur du utvecklar, skapar förutsättningar för, samt planerar, driver och genomför ett filmprojekt från idé till färdig film. Undervisning ges bland annat i projektutveckling, dramaturgi, produktionsledning, budgetering, inspelsplanering, juridik, finansiering och marknadsföring. Utbildningen leder till att du får specialiserade kunskaper som förbereder för forskning och för att kunna arbeta som producent.
Continue to program page
Inriktningen vänder sig till dig som vill specialisera dig och fördjupa din kunskap inom filmklippning. Du får en fördjupad inblick om filmskapande som en kreativ process med fokus på såväl teamarbete som individuellt konstnärskap, där olika former av film, tv och nya medier utforskas. Du får träna på att hantera professionella arbetsflöden och klippogram, fördjupa dina kunskaper i filmklippningens mekanik, dramaturgi och manusanalys samt utforska och formulera din egen klippmetodik. Utbildningen leder till att du får specialiserade kunskaper som förbereder för forskning och för att kunna arbeta som filmklippare.
Continue to program page
Inriktningen vänder sig till dig som vill specialisera dig och fördjupa din kunskap inom filmfoto. Du får en fördjupad inblick om filmskapande som en kreativ process med fokus på såväl teamarbete som individuellt konstnärskap, där olika former av film, tv och nya medier utforskas. Du får träna på att hantera professionella arbetsflöden och fördjupar dina kunskaper i ljussättning, komposition, sceneriläggning, arbetsledning och att förvalta ett manus till visuellt berättande. Undervisning ges också i grading, digitala effekter och postproduktion. Utbildningen leder till att du får specialiserade kunskaper som förbereder för forskning och för att kunna arbeta som filmfotograf.
Continue to program page
Inriktningen vänder sig till dig som vill fördjupa din kunskap inom regi för spelfilm. Du får en fördjupad inblick om filmskapande som en kreativ process med fokus på såväl teamarbete som individuellt konstnärskap, där olika former av film, tv och nya medier utforskas. Du får träna på olika metoder för personregi och iscensättning (mise-en-scène) och du får fördjupade kunskaper i dramaturgi, manusanalys och projektutveckling. Utbildningen leder till att du får specialiserade kunskaper som förbereder för forskning och för att kunna arbeta som regissör inom spelfilm, dramaserier och nya format.
Continue to program page
Inriktningen vänder sig till dig som vill fördjupa din kunskap inom dokumentärregi. Du får en fördjupad inblick om filmskapande som en kreativ process med fokus på såväl teamarbete som individuellt konstnärskap, där olika former av film, tv och nya medier utforskas. Du får träna på att hantera professionella arbetsflöden från research och idéutveckling till inspelning, klippning och efterproduktion. Utbildningen leder till att du får specialiserade kunskaper som förbereder för forskning och för att kunna arbeta som dokumentärregissör.
Continue to program page
Inriktningen vänder sig till dig som vill specialisera dig och fördjupa din kunskap inom filmljuddesign. Du får en fördjupad inblick om filmskapande som en kreativ process med fokus på såväl teamarbete som individuellt konstnärskap, där olika former av film, tv och nya medier utforskas. Du får träna på att hantera professionella arbetsflöden och fördjupa dina kunskaper i olika ljudtekniker, dramaturgi och gestaltning. Utbildningen leder till att du får specialiserade kunskaper som förbereder för forskning och för att kunna arbeta som ljuddesigner.
Continue to program page
Inriktningen vänder sig till dig som vill specialisera dig och fördjupa din kunskap i produktionsdesign. Du får en fördjupad inblick om filmskapande som en kreativ process med fokus på såväl teamarbete som individuellt konstnärskap, där olika former av film, tv och nya medier utforskas. Du får fördjupa dina kunskaper inom visuellt berättande i ämnen som arkitektur, ritning och modellframställning, research, visuell idéutveckling och konceptdesign. Utbildningen leder till att du får specialiserade kunskaper som förbereder för forskning och för att kunna arbeta som produktionsdesigner.
Continue to program page
En central del av SKH:s forskningsmiljö är konstnärlig forskarutbildning. SKH har tillstånd att utfärda konstnärlig examen på forskarnivå i konstnärliga praktiker, och erbjuder forskarutbildning i ämnet performativa och mediala praktiker.
Continue to program page